Den 21. april 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Reponex Pharmaceuticals A/S, CVRnr. 30082346.
Advokat Martin Allan Christensen blev udpeget til dirigent, jf. vedtægternes pkt. 3.6.